Địa điểm: Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 110m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương