Địa điểm: CMT8, TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 5x27,6m, 3 tầng, 400m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương – Kts.Lại Văn Hoàng