Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 10x21.5m, 2,5 tầng, 350m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương