Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
Diện tích: 33x37m, 1200m2
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương