Địa điểm: Nguyễn Phước Nguyên, TP Đà Nẵng
Diện tích: 10x21,5m, 1,5 tầng, 155m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương