Địa điểm: An Hai 14, Q3, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 16,4x22,4m, 4,5 tầng, 800m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: , ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương