Địa điểm: Núi Thành, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 9x26,5m, 3.5 tầng, 550m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: , ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương