Địa điểm: Bình Sơn, TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 19x25m, 150m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,