Địa điểm: K.Lê Đình Lý, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 4,5x18, 1,5 tầng, 100m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: , ,