Địa điểm: Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 16x26,5m, 450m2
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương