Location: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Area: 400m2
Time, kind of works: , , ,

Thiết kế: Kts.Trần Anh Thiên Phương