Location: K30/29/2 Trần Phú, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Area: 4,8x9m, 4 tầng, 170m2
Time, kind of works: ,

Thiết kế: Kts.Trần Anh Thiên Phương