Location: TP Hội An, Việt Nam
Area: 700m2
Time, kind of works: , ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương